PDF Drukuj Email
SPRAWOZDANIE Z MIĘDZYNARODOWEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ ORGANIZOWANEJ PRZEZ SZKOŁY PARTNERSKIE CKZIU NYSA POLSKA – BBZ GREVENBROICH NIEMCY
Wpisany przez ALitwin   
wtorek, 15 maja 2018 11:02

     


W dniach 08.04.2018-27.04.2018 uczniowie naszej szkoły wzięli udział w praktyce zawodowej, która była kolejną edycją projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz współfinansowanego przez Polsko Niemiecką Współpracę Młodzieży.

Podstawowym celem praktyk zawodowych realizowanych przez uczniów CKZiU w Nysie w roku szkolnym 2017/2018 było nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych, uzupełniających i pogłębiających wiedzę uzyskaną przez uczniów w toku zajęć dydaktycznych. Podczas pobytu niemieckich kolegów w Nysie, uczniowie odbyli wspólnie praktykę zawodową i zrealizowali treści programowych (mechanicy samochodowi: z zakresu budowa i działanie układu wydechowego w silnikach benzynowego; mechanicy z zakresu obróbki skrawaniem; mechatronice: z zakresu automatyki i obsługi urządzeń współczesnych linii produkcyjnych i montażowych).  Nabywali oni wiedzę na zajęciach teoretycznych z przedmiotów zawodowych, poznawali metody nauki i pracy w szkole partnera, nabywali zdolności językowe i praktyczne je stosowali. W czasie wolnym wspólnie przygotowywali posiłki, poznawali kulturę i historię kraju gospodarzy poprzez liczne wycieczki i spędzanie wspólnych chwil. W okresie  pobytu został zrealizowany atrakcyjny program dla obu grup.

Na tegoroczny program złożyły się między innymi:
•    Spotkanie organizacyjne i gry integracyjne w szkole
•    Realizacja programu praktyk zawodowych
•    Wspólne uczestnictwo w lekcjach przedmiotów zawodowych
•    wycieczka do Złotego Stoku (Escape room, Kopalnia Złota, Średniowieczne Muzeum Techniki)
•    wycieczka do Wrocławia (Afrykarium, Stare miasto)
•    wycieczka na ryby do Pokrzywnej
•    wspólna kolacja

W wymianie polsko-niemieckiej w ramach praktyki zawodowej wzięło udział łącznie 35 osób. Uczniowie na zajęciach teoretycznych i praktycznych w szkole zdobyli nowe wiadomości i umiejętności. Na praktyce mieli możliwość brać udział w różnego rodzaju czynnościach związanych z serwisowaniem i naprawą pojazdów. Pozytywne opinie uczestników oraz chęć ponownego udziału w podobnych przedsięwzięciach pozwalają stwierdzić, że wszystkie oczekiwania zostały zrealizowane. W 2019 roku planowana jest kontynuacja w/w projektu.
Uczniowie: Kwiarkowski Piort, Karol Wojciech, Tomaśko Michał, Fedorczak Dawid, Mickiewicz Dawid, Leśko Sebastian, Sobek Fabian, Job Jakub, Marczyk Piotr, Kopytek Konrad, Wiśniewski Karol, Staszków Paweł, Korociński Grzegorz, Schneider Dominik.

Sprawozdanie opracowała:
Sylwia Grabowska – Hoc
Karina Zakowicz-Obuch